Wat is hypotheekrenteaftrek

Wat is de hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost voor hypotheekrente die betaald wordt door bezitters van een eigen huis. De hypotheekrenteaftrek is een regeling uit de Nederlandse wet inkomstenbelasting 2001 waarmee de rente die betaald wordt voor een schuld die opgedaan is door aankoop van een eigen worning afgetrokken kan worden van het inkomen in box 1.

De hypotheekrenteaftrek dateert uit 1893 wanneer de toenmalige liberale minister van financien Nicolaas Pierson de wet vermogensbelasting in 1893 invoerde. In de wet gold de eigen woning net als ander vermogen  als een bron van inkomsten.

Welke hypotheeksoorten met aftrek

Tot 1 januari 2013 kon over alle hypotheeksoorten aftrek verkregen worden, echter de hypotheekrenteaftrek stond al lange tijd ter discussie en is mede door de kredietcrisis en een hoge algemene hypotheekschuld aangepast. Na 1 januari 2013 kan er slechts over een annuitaire of lineaire hypotheek aftrek verkregen worden wanneer deze ook ten minste volledig wordt afgelost over een looptijd van 30 jaar.

Hypotheekrenteaftrek prijsopdrijvend

Hypotheekrenteaftrek wordt door veel mensen gezien als prijsopdrijvend voor koopwoningen echter is dit maar deels het geval. De prijsopdrijving is vooral veroorzaakt door het toestaan van volledig aflossingsvrije hypotheken welke makkelijk verkrijgbaar waren. De inkomenseisen zijn na het eind van de jaren 90 vele malen lager geworden en de rentes zijn gedaald. Dit maakte het mogelijk om veel meer hypotheek te krijgen wat de prijs van koopwoningen in tien jaar tijd bijna verdubbeld heeft.

Slechts helft aflossen met tweede lening tot 50% woningwaarde

In het nieuwe akkoord van 13 februari 2013 zijn er nieuwe mogelijkheden gegeven voor starters. Het volledigannuitair of lineair aflossen binnen 30 jaar blijft de norm maar er komt wel een mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de woningwaarde om de hypotheek af te lossen. Deze tweede lening mag een looptijd hebben van maximaal 35 jaar en hoeft slechts voor 50% afgelost te worden. Deze lening is echter niet aftrekbaar van de belasting waardoor in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen maar er over de gehele periode meer betaald wordt.

Hypotheekrenteaftrek bij verhuur woning

Als een woning tijdelijk of voor langere tijd verhuurd wordt valt deze voor de belastingdienst niet meer in box1 maar in box3 wat wil zeggen dat er dan geen aftrek van hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt en weer leeg komt te staan is er wel weer recht op hypotheekrenteaftrek mits er geen bezit is van een andere woning.

Maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek

Een eigenwoningschuld is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar, dit is een beperking die in 2001 is aangebracht. De mensen die reeds voor 1 januari 2001 hypotheekrente aftrokken mogen de rente nog tot 1 januari 2031 aftrekken. Als er een nieuwe woning gekocht wordt waarbij de hypotheek hoger is dan de oorspronkelijke hoogte van de vorige hypotheek mag over dat verschil weer 30 jaar hypotheekrente afgetrokken worden.

Hypotheekrenteaftrek voor twee of meerdere woningen

Volgens de wet is er tijdelijk recht op hypotheekrenteaftrek voor 2 woningen wanneer er voldaan wordt aan de volgende punten:

  • De oude woning staat te koop en u heeft reeds een nieuwe woning
  • De oude woning wordt niet verhuurd
  • Wanneer u nog in de oude woning woont omdat de nieuwe woning wordt verbouwd of nog in aanbouw is.

Verder hoeft er voor de woning waarin u niet woont geen eigenwoningforfait betaald te worden.