Kaskrediet; wat is het?

Kaskrediet is, heel eenvoudig gezegd, toestemming om op je bankrekening tot een zeker bedrag onder nul te gaan. Deze kredietvorm heeft diverse voordelen. Kaskrediet is bijvoorbeeld de meest soepele kredietvorm, aangezien de opname met geen enkele formaliteit gepaard gaat. Je kunt het krediet op elk ogenblik gedeeltelijk of in zijn geheel aanspreken. Je hoeft er bovendien alleen gebruik van te maken wanneer je behoefte hebt aan het krediet, het krediet wordt automatisch aangevuld door de ontvangsten die op je bankrekening worden geboekt. Omdat je alleen rente hoeft te betalen over het daadwerkelijk opgenomen bedrag is het krediet ideaal om kastekorten ten gevolge van piekuitgaven op te vangen (kortstondige, fluctuerende kredietbehoeften). Een doorlopend krediet heeft veel overeenkomsten met het kaskrediet, doorlopend krediet wordt echter wel meer als een lening gezien en staat los van je bankrekening. Bij constante en langdurige opname is het een relatief dure kredietvorm. Kaskrediet is dan ook ongeschikt voor de financiering van investeringen in vastliggende activa, zoals een woning of een verbouwing. Hiervoor kan je beter gebruik maken een hypothecaire lening. Gebruik het kaskrediet alleen voor zeer tijdelijke zaken.

KBC kaskrediet

Je kunt op flexibele wijze beschikken over de mogelijkheid om in het rood te staan op je bankrekening. Met het kaskrediet van KBC kun je zeer soepel tijdelijke tekorten opvangen. Kredietverstrekker KBC biedt verschillende voordelen, namelijk zekerheid, flexibiliteit (je kunt soepel en eenvoudig wisselende kapitaalbehoeften opvangen) en fiscaal voordeel (de interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar). KBC biedt bovendien een soepele overlijdensverzekering voor kaskrediet tot en met 75.000 euro aan. Het kaskrediet is gekoppeld aan je bankrekening bij de kredietverstrekker. Het bedrag, de duur en de frequentie van de opnemingen kun je vrij bepalen binnen een vooraf vastgestelde limiet. De limiet wordt in overleg met de KBC relatiebeheerder bepaald. Je betaalt ieder kwartaal rente over het opgenomen bedrag en de provisie op het beschikbare bedrag. Het maximale bedrag dat de overlijdensverzekering uitkeert is 75.000 euro. De verzekering geldt voor maximaal drie verzekerden met een maximumleeftijd van 55 jaar.

Kaskrediet betekenis

Niet alle financiële termen zijn even gemakkelijk om te begrijpen. Bij deze zullen we eens de betekenis, of definitie – van een kaskrediet formuleren:
BNP Paribas Fortis verwoordt het als volgt: ‘Het Kaskrediet helpt u om kleine, tijdelijke verschillen tussen uw inkomsten en uw uitgaven te overbruggen. Ideaal voor groeiende bedrijven die op betalingen van schuldenaars wachten of een tijdelijke behoefte aan liquide middelen hebben.’
De betekenis van kaskrediet is voor Dexia dan weer: ‘Met een kaskrediet kunt u tot een maximum overeengekomen bedrag in debet gaan op uw zichtrekening. De meest flexibele kredietvorm.’
De definitie van kaskrediet is dus het volgende: in het rood gaan. Lekker gemakkelijk en flexibel, wel extreem duur.

Incassobureau

In geval dat er niet mogelijk is om je schuld terug te betalen, ben je genoodzaakt om je schulden zo snel mogelijk af te betalen. Indien dit niet gebeurt, wordt een incassobureau ingeschakeld. Ken je iemand die nog schuld heeft en moet hij/zij jou nog terugbetalen? Je kunt dan het beste een incassobureau inschakelen. Bij Credifin Nederland werken ze met een 100% no cure no pay garantie. Je hoeft het incassobureau pas te betalen als je je geld terug hebt. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.