Hypotheek voorwaarden

Een bank stelt strikte vereisten bij het aangaan van een krediet. Niet alleen omdat de geldverstrekker dit wil, maar daarbij omdat de Nederlandse gezagsdrager de consument tegen problemen wil beschermen. Er zijn dus eisen die voor iedere lening meetellen. Daarbij zijn er verschillende aanvullende opties en bijproducten die eventueel hun karakteristieke randvoorwaarden hebben. Dit zult u met een wettig adviseur moeten overleggen die staat ingeschreven bij de SEH. Deze heeft per slot van rekening meermaals zulke behoeften beantwoord en kan deelproducten bijeenrapen die bij u passen. U vindt een financieel adviseur met een zoekactie op internet. Let op de aanmelding bij de SEH.

Daarom zijn er verschillende regelingen waar u als consument aan moet voldoen. Allereerst zult u nimmer meer dan 125% van de executiewaarde van de woning kunnen krijgen. Dit is om klanten te beschermen tegen overcreditering. U kunt immers in de ellende komen wanneer u niet kunt voldoen aan uw kosten. U raakt dan de woning kwijt en de geldverstrekker zal deze verkopen. Zover zal het door de voorschriften niet komen.

Negatieve BKR

Daarbij is het geldlening aanvragen ingewikkeld als u een negatieve BKR notering heeft. Om hierachter te komen kunt u bij de bank uw BKR opvragen. U zult moeten zorgen dat deze vermelding wordt weggehaald. Daarvoor zult u bij de partijinstantie moeten zijn die de BKR vermelding heeft laten invoeren. Het BKR zelf kan dit niet op uw verzoek doen. Werkt de verantwoordelijke partij niet mee, dan zult u via de rechter de BKR code moeten laten wissen. Zoek daarvoor contact met een rechtsadviseur die u hierbij kan ondersteunen.

Financiële positie

Een volgende voorwaarde is dat uw financiële positie het hypotheek aanvragen moet toestaan. U moet voldoende verdienen om de kosten te dragen en u moet een vast dienstverband kunnen aantonen. Voor de ondernemer is het bijgevolg ingewikkeld om een krediet aan te vragen: een ondernemer heeft bijzondervariabele verdiensten en zal de drie meest recente jaren als rooskleurige jaren moeten aantonen.

Bedrijfsplan

Sommige geldverstrekkers willen hierbij ook het bedrijfsplan lezen. Dit kan lijken alsof de geldverstrekker u niet gelooft maar dit is alleen om gevaren met betalingen te ontlopen. Door de economische inzinking zijn geldverstrekkers meer voorzichtig geworden en dat voelt de koper als eerst. Het kan dan ook een goed gevoel geven wanneer de kredietverstrekker vertrouwen in u heeft en u een hypotheek krijgt.

Hypotheekrenteaftrek

Voor hypotheekrenteaftrek gelden evenzo nieuwe eisen. Vanaf 2013 is bij nieuwe hypotheken het alleen realiseerbaar om hypotheekrenteaftrek aan te vragen wanneer deze geldlening lineair wordt afgelost. De aflossingsvrije hypotheek telt daarvoor niet meer mee. Daarbij geldt tegelijk dat het adres uw hoofdverblijf moet zijn. U moet salaris hebben en daarover loonheffing en inkomsten belasting afdragen. Als u belangstelling heeft in hypotheekrenteaftrek aanvragen geldt deze website als uw belangrijkste informatiebron.

NHG

Ook krijgt u te maken met NHG, oftewel Nationale Hypotheekgarantie. De Nationale Hypotheekgarantie heeft eigen voorschriften waaraan u moet voldoen. Door de Nationale Hypotheekgarantie houdt u geen tekort over wanneer uw huis verkocht moet worden. Ook hier moet het huis het hoofdverblijf zijn en is er een maximum bedrag waarvoor NHG wordt verstrekt. Kijk op hun website voor meer informatie daarover.

Hoofdzakelijk is het van belang dat u zelf ook het idee heeft dat u de hypothecaire lening kunt dragen.