Hoe wordt de maximale hypotheek vastgesteld?

De maximale hypotheek wordt vastgesteld door je jaarinkomen maar ook door de waarde van de woning. In 2013 mag de hypotheek maximaal 105% van de waarde van de woning zijn. Ieder jaar wordt dit percentage 1%-punt verminderd. De waarde van de woning moet vanaf 2018 gelijk of minder zijn dan de hypotheek. Het beschermt je tegen het risico dat men bij de verkoop van de woning met een restantschuld achterblijft.

Restantschuld

Een bij de verkoop van de woning doet zich voor als de woning minder opbrengt dan de hoogte van de hypotheek. Wanneer de maximale hypotheek veel hoger is dan de hypotheek dan kan het nog altijd dat van deze vereiste wordt afgeweken. In dit geval blijft het een mogelijkheid om een hypotheek te nemen die hoger is dan de waarde van de woning als het gemakkelijk te voldoen is.

Kosten die eenmalig bij een maximale hypotheek erbij komen

Je krijgt te maken met eenmalige kosten naast de prijs van de woning wanneer je een woning koopt. Deze kosten bedragen tussen de zes en acht procent van de totale koopsom van een bestaande woning. Bij nieuwbouw bedragen de kosten tussen vijf en acht procent. De eenmalige kosten zijn onder te splitsen in aankoop- en financieringskosten. Deze financieringskosten zijn aftrekbaar van de belasting, de kosten voor de aankoop niet.