Hoe moet je de heffingsgrondslag berekenen?

Bij de OZB kan er gesproken worden over de heffingsgrondslag maar wat is dit nu eigenlijk? WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Dit wordt gezien als de heffingsgrondslag. Voordat het OZB bedrag, dat betaald moet worden, vastgesteld kan worden, moet eerst de WOZ waarde bepaald zijn. Deze deel je dan door 2500, bij de afronding moet je naar beneden afronden naar de hele getallen. Je moet het daarna weer vermenigvuldigen met het tarief dat door de gemeente is vastgesteld.

Dit tarief kan per gemeente anders zijn, daarom moet je van te voren goed bekijken wat het bedrag is dat jouw gemeente hiervoor in rekening brengt.

Een rekenvoorbeeld

Stel je voor de WOZ waarde van de woning is 250.000 euro. Het OZB tarief dat betaald moet worden staat vast op 3,50. Dan maak je een som om het OZB bedrag te berekenen. Je neemt de 250.000 euro, deze deel je door de genoemde 2500 euro en dan kom je uit op 100 euro. Dit doe je dan maal 3,50 en dan kom je uit op 350 euro. Op deze manier kun je ook van je eigen onroerende zaken berekenen wat je gemiddeld per jaar kwijt bent.

Merk je nu dat de gemeente je een te hoge rekening heeft gestuurd, dan kun je bezwaar maken. Steeds meer mensen maken bezwaar omdat sommige gemeenten wel erg veel rekenen. De gemeente mag dit bedrag zelf vaststellen, maar het is voor hen dan ook een groot bedrag aan inkomsten. Veel mensen die bezwaar aantekenen en sterk in de schoenen staan en hun mening duidelijk kunnen verwoorden kunnen hier hun voordeel mee doen en een deel van de OZB terug krijgen.

Tarieven OZB belasting

De OZB tarieven zijn vastgelegd als een deel van de vastgestelde waarde. Hiervoor zijn verschillende tarieven geldig. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen tarief eigen woningen, tarief eigenaren niet woningen en tarief gebruikers niet woningen. Er is altijd een peildatum van de OZB, dat is nu 1 januari 2012. Als je vanaf die datum de eigenaar bent of een gebruiker van een onroerende zaak, dan moet je daar het hele jaar belasting over betalen. Als je het zou verkopen halverwege het jaar, dan krijg je niet te maken met vermindering van de aanslag. Als je midden in het jaar een huis koopt, dan krijg je niet te maken met een aanslag, de kosten zijn dan al betaald voor je. Ook wanneer iemand komt te overlijden dan is er geen sprake van vermindering.